Kamsalamander

Triturus cristatus

Beheer: 

De Kamsalamander heeft graag heldere, rijk begroeide poelen met open plekjes. Vissen zijn een probleem voor deze soort. Aangezien de Kamsalamander relatief veel plaats nodig heeft per koppel, zijn verschillende bij elkaar gelegen poelen een beter habitat dan een enkele poel.