Kamsalamander in de Zandleemstreek

Doelgroep en doelstelling:

Binnen dit praktijkvoorbeeld wordt het project ‘Ontsnipperingsmaatregelen Kamsalamander Zandleemstreek' uitgelicht om een beheerder informatie over aanleg van amfibieëntunnels toe te reiken. Zowel de doelstellingen, methodiek, uitkomsten als tips voor beheerders zullen verder toegelicht worden.

Een overzicht van andere projecten voor Kamsalamander in de zandleemstreek vind je hier.

In het Natura2000 gebied ‘Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek’ bevinden zich twee belangrijke leefgebieden voor de kamsalamander: de Makkegemse bossen bij Merelbeke en de Serskampse bossen bij Wetteren/Wichelen. Het ANB heeft aan de zuidelijke kant van het SBZ (Speciale Beschermingszone) in de Serskampse bossen poelen opgeschoond en aangelegd om de habitat voor de Kamsalamander te verbeteren en te creëren.

In het leefgebied van de Serskampse bossen bevindt zich aan de noordkant van de Braektestraat te Wetteren een populatie kamsalamanders. Deze straat loopt door in het Moleneed te Wichelen. Deze weg vormt een blokkade voor de verspreiding van de Kamsalamanders naar het aangepaste zuidelijke deel. De gemeenten Wetteren en Wichelen hebben het initiatief genomen om met behulp van de Investeringssubsidie Natuur amfibieëntunnels te realiseren om het noordelijk en zuidelijk gebied met elkaar te verbinden.

Hoofddoel van het project was het kwalitatief verbeteren en revitaliseren van het gebied. In dit voorbeeld wordt toegelicht welke werkzaamheden zijn uitgevoerd, met welk doel en wat hiervan de resultaten zijn.