Grauwe kiekendief

Circus pygargus

Beschrijving: 

De Grauwe kiekendief is onze slankste kiekendief met zeer lange en smalle vleugels en met opvallend spitse vleugeltoppen. Het mannetje is overwegend grijs met zwarte vleugeltoppen en een zwarte band op de armvleugel, zowel op de boven- als de onderkant; de buik is lichtbruin gestreept. Vrouwtjes en jonge vogels hebben een witte stuitvlek en zijn overwegend bruin met donkere bandering op vleugels en staart. De Grauwe kiekendief is een zomergast die de winter doorbrengt in de Sahel. Hij broedt bij ons vooral in akkergebieden.

Beheer: 

Doeltreffende beheermaatregelen zijn de braaklegging van akkergebieden en akkerrandenbeheer om een hoog voedselaanbod te garanderen. Bij broedgevallen in landbouwgewassen is het aangewezen om actieve nestbeschermingsmaatregelen te nemen tegen het uitmaaien in de eifase (mei-juni) en in de periode dat de jongen er zijn (juli-augustus).

Voor de Grauwe kiekendief werd een soortbeschermingsprogramma opgesteld, meer info vind je bij ANB.

Het eindrapport van van de voorlopige resultaten van dit soortbeschermingsprogramma kan je hier downloaden.   NIEUW

Er is ook een video gemaakt over het beschermingsplan voor deze soort.