Stroomgebied

Alle water verzamelt in dezelfde rivier

Definitie: 

Een stroomgebied is het geheel van het land, waarvan het regenwater naar een bepaalde waterloop afstroomt en via die waterloop naar zee wordt afgevoerd, zie ook stroombekken.