Natuurtypes

De indeling in natuurtypes is een wetenschappelijke indeling die nu minder wordt gebruikt. Het is de indeling in natuurstreefbeelden die wordt gebruikt in het Vlaamse natuurbeleid en natuurbeheerplannen. De indeling in natuurtypes is wel zeer nuttig om inzicht te krijgen in de verschillende biotopen die in Vlaanderen voorkomen. De volledige indeling kan je terugvinden in 12 rapporten op de website van het inbo(opent nieuw venster). Voor bossen kwam er in 2007 een nieuwe indeling, deze vind je volledig terug op ecopedia en in het boek Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen(opent nieuw venster).

Op ecopedia vind je info over de natuurtypes bossen en graslanden. De andere natuurtypes worden niet meer uitgewerkt op ecopedia vermits we nu werken met natuurstreefbeelden.