Bostypes van Vlaanderen

Hoewel Vlaanderen niet zo groot is zijn er toch heel wat verschillende types van bossen. Zo vind je langs de Schelde hier en daar nog Wilgenvloedbossen die overstromen met hoogtij. Op voedselrijke natte plaatsen staan Elzenbroekbossen en wat droger maar nog steeds vochtig vind je de Essen-Elzenbossen. Ook hebben we nog prachtige oude bossen met dikke eiken en beuken. Op wat voedselrijkere bodem groeien Essen-Eikenbossen. Is de bodem iets voedselarmer en wat zuurder dan zie je Eiken-Beukenbossen. Op de voedselarme zandgronden in de Kempen staan jonge Dennen-Eikenbossen. Hieronder vind je een overzicht van de bostypes in Vlaanderen zoals verschenen in het boek: Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen.

Klik op bovenstaande figuur om de verschillende bostypes te ontdekken. Andere bostypes die niet in het schema hierboven staan zijn: