De biologische waarderingskaart

De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een inventarisatie van het biologische milieu en de bodembedekking van Vlaanderen en Brussel.  Een inkleuring in groentinten duidt de biologische waarde van het milieu op een overzichtelijke wijze. Een ervaren gebruiker kan uit de kaarten het landschap lezen en in een oogopslag het 'groene' karakter van een bepaald gebied afleiden.

Naast het kaartmateriaal welk gemaakt wordt door het inbo, gebruik je als natuurbeheerder de BWK-codes in je beheerplan. Dit via natuurstreefbeelden, welk een combinatie is van de BWK-indeling en de indeling van Europees beschermde habitats.

De BWK-codes worden ook gebruikt in de wetgeving. Dit ter verduidelijking van welke vegetaties beschermd worden door het 'Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu'.
 
Hieronder vind je de legende en bijkomende informatie per biotooptype. Deze informatie komt uit het boek: De Biologische Waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van het INBO.(opent nieuw venster)

De Biologische Waarderingskaart

T - Hoogvenen

R - Ruderale bossen

N - Andere loofhoutaanplanten

Faunistisch belangrijk gebied

De informatie op deze pagina's komt hoofdzakelijk uit het boek: De Biologische Waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van het inbo. Meer informatie over dit boek vind je hier.(opent nieuw venster)