BWK: Doline, ingang ondergrondse mergelgroeve (kk)

BWK-codes: kk

In Vlaanderen zijn de enige natuurlijke karstverschijnselen dolines. Deze zijn waarneembaar als depressies in het landschap. Ze ontstaan ofwel rechtstreeks wanneer insijpelend hemelwater het kalkgesteente oplost ofwel wanneer een grot in kalkgesteente (in de Vlaamse context een gang van een mergelgroeve) instort.