BWK: Slik (ds)

BWK-codes: ds

De karteringseenheid ds staat voor dagelijks droogvallende, geheel of grotendeels vegetatieloze zones in getijdenrivieren en slikken-schorrengebieden (overstroomd met zout, brak of zoet water). In essentie zijn het zandige tot slibrijke afzettingen op min of meer beschutte plaatsen aan de kust en in estuaria.