BWK: Loofhoutaanplant (exclusief populier) (n)

BWK-codes: n

De eenheid n is gebruikt voor aanplantingen van allerlei soorten loofhout, evenwel andere soorten dan populier en waarbij de kruidlaag niet kenmerkend is voor één van de andere bostypes. Meestal betreft het relatief jonge bestanden.