BWK: Bezinkingsbekken (ad)

BWK-codes: ad

Deze artificiële waterpartijen zijn zeer variabel qua vorm en structuur en er is geen onderscheid in ontwikkelingsgraad gemaakt. Indien vegetaties aanwezig zijn, komt dit tot uiting in de bijkomende karteringseenheden. Gezien dergelijke bekkens wegens veiligheidsredenen meestal niet toegankelijk zijn, is hier dikwijls minder aandacht aan besteed of is enkel vanop afstand gekeken. Indien vegetatie aanwezig is, betreft het meestal zwak ontwikkelde rietgemeenschappen, pioniers- of ruderale vegetaties.