BWK: Groeve (kc)

BWK-codes: kc

De karteringseenheid kc staat voor groeve. De meest voorkomende zijn zand- en kleigroeves, het kunnen echter ook ontginningen van grind, mergel en zandsteen betreffen. De eenheid heeft zowel betrekking op nog in bedrijf zijnde groeves als op groeves waar de ontginningsactiviteiten reeds stopgezet zijn.