BWK: Dijk, verlaten spoorweg (kd, ks)

BWK-codes: kd ks

Dijken (kd) en verlaten spoorwegen (ks) vormen relatief lange lijnvormige elementen. Ze zijn heel herkenbaar en structuurbepalend in het landschap. Deze aangelegde infrastructuren herbergen vaak botanisch interessante vegetaties. Daarom is ernaar gestreefd steeds de begroeiing te specificeren.