BWK: Holle weg (kw)

BWK-codes: kw

Holle wegen zijn ontstaan door een eeuwenlange wisselwerking tussen mens en natuur. In natte periodes sleet het afvloeiende water geulen uit, die door de mens in droge periodes met paard en kar bereden werden. Zo kwam de weg steeds dieper te liggen. Het weggedeelte kan zowel verhard (asfalt, kasseien, e.a.) als onverhard zijn. De diepte van een holle weg kan variëren van 0,5 m tot meer dan 12 m. Holle wegen kunnen enkel ontstaan wanneer er voldoende reliëf aanwezig is. Doordat de wegbermen sterk hellend zijn, is er steeds een fractie leem voor stabilisatie nodig. Ze kunnen zowel houtige gewassen als kruidachtige planten herbergen van een breed gamma aan vegetatietypes.