BWK: Hoogveen (t)

BWK-codes: 
t

Beschrijving: 

Hoogveen (of ombrotroof veen) bestaat uit veenmossen (Sphagnum sp.) die dikke kussens vormen en die enkel door regenwater gevoed worden. Het ontstaat in Vlaanderen in het algemeen uit een laagveensituatie (minerotroof veen) dat gevoed wordt door grond- en regenwater, het wordt hoogveen van zodra het veenmostapijt geen contact meer heeft met het mineraal aangerijkt grondwater. De soortensamenstelling wijzigt in deze extreem voedselarme omgeving sterk. Hoogveenbulten zijn dus geïsoleerd van minerale grondwatertoevoer en worden bijna uitsluitend door neerslagwater gevoed (ombrotroof).

Relaties

  • Heeft als kenmerkende soort: Slijkzegge (Carex limosa)
  • Komt overeen met: Natura 2000: Actief hoogveen (7110), Natuurstreefbeeld: Actief hoogveen (7110)