Slijkzegge

Carex limosa

Habitat: 

Slijkzegge geeft de voorkeur aan natte, zwak zure, voedselarme en zeer stikstofarme milieus. In België is het een kensoort van venige milieus, vooral in vlottende verlandingsstadia van voedselarme vennen met veenmos. In de Hoge Ardennen en de Kempen wordt de soort aangetroffen in (hoog)veen, veenputten en natte heide. De standplaatsen zijn enkel beïnvloed door regenwater. De soort bloeit liefst op lichtrijke plaatsen.