Veenmosorchis

Hammarbya paludosa

Habitat: 

Veenmosorchis is een bijzonder kieskeurige soort, gebonden aan vochtige slenken in venige heidegebieden, vennen en trilvenen. Soorten die dikwijls in de buurt gevonden worden zijn witte en bruine snavelbies, zonnedauwsoorten en soms andere grote zeldzaamheden zoals ronde en tweehuizige zegge.