Wrattig veenmos

Sphagnum papillosum

Wrattig veenmos is een soort van ongebufferde tot enigszins zwak gebufferde standplaatsen, het komt zeldzaam voor in de duinen, de Zandstreek maar vooral de Kempen. De soort groeit alleen onder natte condities met beperkte fluctuaties in waterstand. In hoogvenen vormt Wrattig veenmos vaak forse bulten, nogal eens is dit dan de plek waar mieren nesten maken. Het is evenals Hoogveenveenmos, wat ook bulten vormt, een karakteristieke soort van levend hoogveen. In laagveengebieden gaat het vaak om lage welvingen, vaak wat verder van de watergangen, waar matten gevormd worden die door regenwater gevoed worden en waar meer hoogveenplanten gaan groeien. In Pijpenstrootjesvelden op regenerend hoogveen kan Wrattig veenmos zich na storing zoals brand in betrekkelijk korte tijd fors uitbreiden als de waterstand goed is.

Verwisseling met Gewoon veenmos is erg gemakkelijk, beiden kunnen donkere stengels hebben en een kort-bossig uiterlijk. Wrattig veenmos heeft meestal papillen, maar microscopische controle is onontbeerlijk.