BWK: Hoogstamboomgaard (kj)

BWK-codes: kj

Hoogstamboomgaarden zijn aanplanten van hoogstammige fruitbomen in grasland. Dikwijls liggen ze in de onmiddellijke omgeving van de bebouwing. Een hoogstamboomgaard onderscheidt zich van een laagstam- of productieboomgaard (kl) door de hoogstammige fruitbomen, een aaneengesloten graslandvegetatie onder de bomen en een veelal hogere ouderdom.