BWK: Stuifduinen aan de kust (dd)

BWK-codes: dd

Deze eenheid omvat de vegetatieloze stuifduinen en helmduinen aan de kust. Het betreft min of meer mobiele kustduinen met actieve zandverstuivingen. Op de meest dynamische plaatsen ontbreekt elke begroeiing. Na de vorming van een zoetwaterlens onder embryonele duinen, treedt helm op als belangrijkste zandfixator; ze vormt daarbij ijle tot dichte vegetaties. De aangroei van de rhizomen van helm wordt sterk gestimuleerd door overstuiving met zand.