Donderkruid

Inula conyzae

Habitat: 

Donderkruid is een soort van open struwelen, struweelranden en zomen van bossen op voedselarme, kalkrijke, droge tot vochtige bodem. Een belangrijk deel van de duinpopulatie groeit in gefixeerde helmduinen. Donderkruid groeit zowel op kalkrijk zand, kalkrijke leem, als op stenige bodems. Behalve op natuurlijke standplaatsen, wordt donderkruid af en toe gevonden op spoorwegterreinen en op mijnterrils.