Zeewinde

Calystegia soldanella

Habitat: 

Zeewinde is een soort van stuivende helmduinen in de zeereep. Ze groeit voornamelijk aan de loefzijde van de zeereep- duinen. Hier en daar wordt ze gevonden in pioniersduintjes met biestarwegras.