Biestarwegras

Elymus farctus

Habitat: 

Biestarwegras is een van de eerste soorten die kunnen kiemen op het vloedmerk op het strand, netzoals zeeraket, loogkruid en zeepostelein. Biestarwegras op het strand vormt een hindernis voor aanwaaiend zand en dat zorgt ervoor dat aanwaaiend zand verder ophoopt en duinvorming begint. Dergelijk standplaatsen staan nog onder rechtstreekse invloed van zeewater. Bij voldoende zandtoevoer groeien de embryonale duintjes aan en ontzilt het zand, wat het geschikt maakt voor de ves tiging van helm. Dit laatste doet het duin op zijn beurt verder ophogen, in die mate dat zeereep en landschap stilaan ongeschikt worden voor bíestarwegras. Zeewater speelt een belangrijke rol in de verbreíding van de zaden van biestarwegras.