BWK: Strand (dl)

BWK-codes: dl

Deze eenheid betreft de zone tussen de gemiddelde laagwaterlijn en de duinvoet of dijk. Er is een onderscheid gemaakt tussen dla, strand met kunstwerken (golfbrekers, pier, …) en dls, strand zonder kunstwerken.