Strandmelde

Atriplex littoralis

Habitat: 

Strandmelde is een soort van niet overstoven vloedmerken op zilte schorren en strandvlakten. Ze verschilt daarin van loog- kruid en zeeraket, die typisch zijn voor vloedmerken die over- stoven worden, zoals meestal het geval is op het hoogstrand. De soort groeit vaak in een zeer smalle gordel op de overgang van schor naar primaire duintjes of naar hogergelegen vegetaties. Af en toe wordt de soort ook wel tussen rijshoutaanplantingen in de voorste zeereep gevonden, maar zelden zo talrijk als aan de rand van schorren.