Strandbiet

Beta vulgaris subsp. maritima

Habitat: 

Het onderscheid tussen strandbiet (subsp. maritima) en gekweekte biet (subsp. vulgaris) is niet steeds even eenvoudig. Zo komen bijvoorbeeld ook bij gekweekte biet variëteiten voor met slechts één bloem per bloemkluwen. Strandbiet is een typische kustsoort die groeit op het hoog- strand (vaak tussen rijshoutaanplantingen) of op de zandige vloedmerken aan de rand van de schorren. Daarnaast gedijt de soort ook tussen de stenen van de zeedijk, in de havens en wordt ze af en toe gevonden op braakterreinen in de onmiddellijke omgeving van de kust. Meldingen uit het binnenland betreffen bijna allemaal adventiefplanten van gekweekte bieten, behalve enkele adventiefvondsten die als strandbiet gedetermineerd werden.