Rijshout

Takkenboshout

Definitie: 

Hout afkomstig van de kap van hakhout, wilgenbossen (grienden) en knotbomen wordt rijshout genoemd. Deze takken hebben meestal een diameter kleiner dan 7cm en zijn daardoor gemakkelijk plooibaar. Rijshout werd vroeger dan ook vaak gebruikt om matten te vlechten, Nu vindt rijshout onder meer zijn toepassing in natuurinrichtingswerken (vb. gebruik als natuurlijke afsluitingen) en natuurvriendelijke inrichting van bermen, oeverzones,…