Blauwe zeedistel

Eryngium maritimum

Habitat: 

Blauwe zeedistel is een typische soort van droge helmduínen in de zeereep. De grootste populaties komen voor in gefixeerde helmduínen aan de lijzijde van de zeereep. ln meer dynamische gedeelten van de zeereep vormen ríjshouthagen vaak een geschikte groeiplaats. Het hoogstrand kent doorgaans een te hoge recreatiedruk. Blauwe zeedistel verdraagt licht brakke omstandigheden, maar komt toch vooral voor op plaatsen die buiten het bereik van het zilte water liggen.