Scheve hoornbloem

Cerastium diffusum

Habitat: 

In sommige populaties van scheve hoornbloem (bv. in de Gentse kanaalzone) komen enerzijds planten met voornamelijk vijftallige bloemen voor; anderzijds komen bij steenhoornbloem (subsp. glutinosum) uitzonderlijk viertallige bloemen voor. Scheve hoornbloem is in Vlaanderen een uitgesproken duin- soort: ze is hier te vinden vanaf het hoogstrand tot ver landinwaarts, vooral op de meer open plekken. De enige populaties buiten de Duinen bevinden zich in de Gentse kanaalzone en in het Antwerpse havengebied op opgespoten terreinen met een droge schelpenrijke zandbodem. Op enkele plekken is ze als adventief gevonden.