Zandhaver

Leymus arenarius

Habitat: 

Zandhaver is een pionier van stuivende zandduinen, liefst op nutriëntrijke plaatsen. De soort is beter bestand tegen licht brakke omstandigheden dan helm, maar heeft meer nutriënten nodig, waardoor ze in onze streken toch moet onderdoen voor helm. Ze groeit op het hoogstrand, tussen rijshoutaanplantingen en in de zeereep, maar ook op open, verstoorde plekken stuivend zand tussen bebouwing. Zandhaver wordt vaak aangeplant als zandfixeerder. In het binnenland werd de soort hier en daar gevonden langs spoorwegterreinen en op opgespoten terreinen. In de omgeving van Mol en Balen gedijt zandhaver op stuivende landduinen waarvan de bodem vervuild is met zware metalen.