BWK: Grasland op door zware metalen vergiftigde bodems (hz)

BWK-codes: hz

Het betreft schrale begroeiingen op door zware metalen vergiftigde bodems in de directe omgeving van voormalige metaalindustrie. Door de thermische productiemethode werden via de fabrieksschouw grote hoeveelheden zware metalen in contact gebracht met het milieu.