BWK: Beukenbos op mergel (fk)

BWK-codes: fk

De eenheid fk is enkel gebruikt voor een paar percelen in het Zoniënwoud die gekenmerkt worden door de talrijke aanwezigheid van vingerzegge. Net zoals het eiken-haagbeukenbos op mergel (qk) komt het hier voor op plaatsen waar mergel zeer ondiep zit of dagzoomt. Op plaatsen waar de kalkhoudende laag dieper zit, behoort de vegetatie eerder tot het beukenbos met parelgras en lievevrouwebedstro (fm).