BWK: Galigaanvegetatie (mm)

BWK-codes: mm

Deze karteringseenheid heeft betrekking op begroeiingen met een hoge bedekking door galigaan. Het zijn vaak soortenarme vegetaties met als begeleiders algemene rietlandplanten. Galigaanvegetaties zijn in hoofdzaak gebonden aan kalkrijke moerassituaties.