BWK: Galigaanvegetatie (mm)

BWK-codes: 
mm

Beschrijving: 

Deze karteringseenheid heeft betrekking op begroeiingen met een hoge bedekking door galigaan. Het zijn vaak soortenarme vegetaties met als begeleiders algemene rietlandplanten. Galigaanvegetaties zijn in hoofdzaak gebonden aan kalkrijke moerassituaties.

Relaties