BWK: Rots (kr)

BWK-codes: kr

De eenheid kr staat voor rotsen en rotswanden. Hoewel in Vlaanderen geen rotswanden aanwezig zijn zoals die gekend zijn uit Wallonië of Midden-Europa, is deze eenheid uitzonderlijk toch een paar keer gebruikt. Het betreft plaatsen waar rotsgesteente dagzoomt en niet begroeid is door hogere planten. Het gaat dus over (deels) kale, naakte rotsen.