BWK: Droge heide met bosbes (cv)

BWK-codes: cv

Droge heide met een hoge bedekking aan blauwe bosbes is uiterst zeldzaam in Vlaanderen. De opvallende aanwezigheid van blauwe bosbes is het belangrijkste verschil met de klassieke droge struikheivegetaties (cg). Droge heiden met bosbes hebben vaak een bosverleden (o.a. typisch voor oude naaldbossen), komen voor langs bosranden of in een successie van droge heide naar eiken-berkenbos (qb). Dikwijls zijn het tijdelijke situaties die door beheer evolueren naar droge heide of door successie (opnieuw) richting eiken-berkenbos.