BWK: Vliegveld (ki)

BWK-codes: ki

De karteringseenheid ki staat voor vliegveld. Grote vliegvelden en ontoegankelijke, niet vanop afstand te overschouwen (bv. militaire) vliegvelden zijn integraal als ki aangeduid. Indien de aanwezige infrastructuur (gebouwen, loodsen …) een grote oppervlakte inneemt is dit opgenomen in het complex als ui+ki of ki+ui, dikwijls via luchtfoto-interpretatie. Hierdoor zijn aanzienlijke oppervlaktes aan grasland of andere begroeiing niet nader getypeerd.