BWK: Stort (ko)

BWK-codes: ko

De eenheid ko staat voor allerhande stortplaatsen, zoals de gemeentelijke stortplaatsen. De eenheid wordt ook gebruikt voor grote sluikstorten, autokerkhoven en afgedekte stortterreinen. Indien deze laatste ondertussen begroeid zijn, is de aanwezige vegetatie met de bijhorende karteringseenheden getypeerd. Indien een afgedekt stort niet meer als dusdanig te herkennen is en de karteerder geen weet heeft van de aanwezigheid ervan, ontbreekt de vermelding ko en is enkel de begroeiing weergegeven.