BWK: Gedegradeerde heide met dominantie van bochtige smele (cd)

BWK-codes: cd

Open vegetaties met dominantie van bochtige smele zijn met deze eenheid aangeduid. Vaak gaat het om gedegradeerde droge struikheivegetaties (cg) (vandaar hun indeling bij de heiden), maar ook struisgrasvegetaties (ha) en droog heischraal grasland (hn) kunnen door deze grassoort gedomineerd worden. Naast vergrassing treedt bij de degradatie van droge heide vaak spontane verbossing op.