Valse wingerd

Parthenocissus inserta

Beschrijving: 

Bladverliezende klimplant met lange stengels die 5 tallig samengestelde en gezaagde bladeren dragen. De plant klimt aan de hand van vertakte ranken die geen zuignapjes hebben en tegenover de bladeren staan. Bloei gebeurt op rood aangelopen zijtakjes. Na de bloei worden kleine blauwe druifjes gevormd. Bemerk dat er heel wat inheemse alternatieven beschikbaar zijn als klimplant.

Beheer: 

Door de stengels jaarlijks dicht bij de grond af te snijden, kan de plant onder controle worden gehouden en blijven de schadelijke gevolgen veelal beperkt. Indien gekozen wordt voor uitroeiing, dient de kluit te worden opgegraven.

Habitat: 

Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op droge tot matig vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke grond. De soort wordt meestal aangetroffen in door de mens vervaardigde habitats zoals spoorwegbermen, afrasteringen, ruderale plaatsen, omgewerkte grond, bermen en dijken. De soort wordt daarnaast steeds vaker aangetroffen in natuurlijke habitats als zeeduinen, oevers, bosranden, struwelen en ruigten.