Japans steltgras

Microstegium vimineum

Beschrijving: 

Japans steltgras is een Aziatisch gras met relatief korte en brede bladeren. Het kan heel dense vegetaties vormen, waarin andere plantensoorten geen kans krijgen.

Beheer: 

Deze soort is nog niet in Vlaanderen vastgesteld.

Habitat: 

Japans steltgras kan zich in heel uiteenlopende habitats vestigen (onder andere vochtige graslanden, bossen en bosranden, braakland, weg- en spoorbermen...). De soort tolereert schaduw goed, verkiest een zekere mate van vocht, en gedijt het best bij warme temperaturen. Toch dienen de omstandigheden relatief mild te zijn: ze geeft verstek op standplaatsen met stagnerend water enerzijds, of in vol zonlicht anderzijds.