Alsemambrosia

Ambrosia artemisiifolia

Beschrijving: 

Alsemambrosia is een éénjarige plant die 20 tot 150 cm groot wordt. De tegenoverstaande bladeren zijn meestal dubbelgeveerd, soms enkel geveerd en duidelijk gesteeld. Bloei in augustus, september en oktober met éénslachtige, ca 3mm grote hoofdjes. De klokvormige, mannelijke hoofdjes zitten bovenaan de aar, hebben kale, vergroeide omwindselbladeren en hangen naar beneden. De grijswitte vrouwelijke, éénbloemige hoofdjes groeien in de bladoksels onder de mannelijke bloemhoofdjes en hebben twee eivormige schutbladen. Voor bijkomende informatie, zie de early warning fiche van deze soort op waarnemingen.be.

Beheer: 

Voor kleine populaties is handmatig verwijderen van de volledige plant voor het bloeiseizoen (voor augustus) het meest aangewezen. Hierbij dient gelet te worden dat de verwijderende planten ofwel worden afgevoerd en verbrand, ofwel gedroogd en gecomposteerd worden (als er nog geen zaden zijn gevormd). Let er op dat de plant tijdens het drogen niet in aanraking met de bodem mag komen om het opnieuw schieten te voorkomen. Jonge planten kunnen ook afgedekt worden met organisch materiaal, geotextiel of plastiek. Voor grote populaties is manueel verwijderen of bedekken vaak niet haalbaar. Dan is een gericht maairegime aangewezen waarbij net voor de bloei een eerste keer wordt gemaaid (augustus), gevolgd door een 3 tot 4-wekelijkse maaibeurt gedurende het vervolg van het groeiseizoen. Zorg steeds voor handschoenen en voldoende bedekkende kledij tijdens het bestrijden. Indien bestreden wordt na de bloei, voorzie dan best een beschermende bril en mondmasker.

Habitat: 

Ruderale plant die koloniseert op landbouwgrond, braakliggende terreinen, verhardingen en wegkanten. De plant houdt van warmte, licht en een voedselrijke bodem.