Chinese bruidssluier

Fallopia aubertii

Beschrijving: 

Snelgroeiende houtige klimplant met lange dunne windende stengels. De bladeren staan verspreid en zijn 3-6 cm lang, driehoekig met hartvormige voet. De bloei is zeer uitbundig en wordt gevormd op de zijtakjes. De buitenste bloemdekbladen zijn breed gevleugeld, wit of groenachtig wit. Voor bijkomende informatie, zie de early warning fiche van deze soort op waarnemingen.be.

Beheer: 

Door de stengels meerdere keren per jaar dicht bij de grond af te snijden of te maaien kan de plant onder controle worden gehouden en blijven de schadelijke gevolgen veelal beperkt. Indien verwijdering van de plant de doelstelling is, kan de kluit worden opgegraven. Nacontrole is hierbij steeds aangewezen. Bemerk dat er heel wat inheemse alternatieven beschikbaar zijn als klimplant.

Habitat: 

De soort stelt weinig eisen aan de bomden en groeit in vochtige tot vrij droge, matig voedselrijke tot vrij schrale bodems. Chinese bruidssluier wordt typisch gevonden op verstoorde plaatsen waar het werd weggegooid als tuinafval zoals wegbermen, heggen, braakgronden, enz.