Haagliguster

Ligustrum ovalifolium

Beheer: 

Snoei de Liguster pas na de bloei (juni-juli)dan komt hij in bloei en is hij nuttig voor insekten.

Habitat: 

Haagliguster wordt hier en daar verwilderd aangetroffen in duinstruwelen, in hagen, op braakliggende terreinen en in verwaarloosde tuinen. De soort behoudt 's winters haar bladeren langer en wordt daarom meer aangeplant dan wilde liguster.