Rode ribes

Ribes sanguineum

Habitat: 

Rode ribes is een recente nieuwkomer in Vlaanderen en haar exacte ecologische niche dient nog nader bestudeerd te worden. De soort komt hoofdzakelijk voor in de Duinen. In mindere mate wordt ze in het binnenland ook waargenomen, voornamelijk op verlaten spoorwegterreinen. Haar standplaatsen zijn vaak iets beschaduwd, niet al te voedselrijk en kunnen zowel iets vochtig als eerder droog zijn.