Sosnowsky's berenklauw

Heracleum sosnowskyi

Beschrijving: 

De Sosnowsky's berenklauw lijkt sterk op de reuzenberenklauw en is moeilijk van deze te onderscheiden.

Beheer: 

Snel ingrijpen is bij deze soort de boodschap. Kleine populaties zijn met beperkte inspanningen op relatief korte termijn te bestrijden. Bestrijding van grotere populaties vraagt een langdurige en intensieve inzet. Manueel verwijderen van bovengrondse en ondergrondse delen is de meest aangewezen techniek. AANDACHT: Het sap van de plant kan bij aanraking met de huid irritaties en brandwonden veroorzaken. De nodige voorzorgsmaatregelen dienen genomen te worden. Onbeschermd contact met de plant wordt ten stelligste afgeraden. Bij het vaststellen van huidletsels is een raadpleging bij de huisarts aangewezen. Zie ook de informatie van het Agentschap voor zorg en gezondheid.