Zijdeplant

Asclepias syriaca

Beschrijving: 

Zijdeplant is een uit Noord-Amerika afkomstige soort van de maagdenpalmfamilie. Zij staat bekend als een agressief en hardnekkig kruid, dat bovendien giftig is voor schapen, runderen en paarden.

Beheer: 

Omdat zijdeplant uitgebreide wortel(stok)stelsels vormt, is het van belang om bij nieuwe vaststellingen zo snel als mogelijk tot verwijdering over te gaan.

Habitat: 

Zijdeplant kan zich in diverse open habitats vestigen, zoals braakland, weg- en spoorwegbermen, of extensief beheerde weilanden. De soort kan zich ook op akkers vestigen, zoals is vastgesteld voor onder andere maïs, tarwe, haver en luzerne. De plant gedijt het best op goeddoorlatende bodems met leemtextuur.