Grote vlotvaren

Salvinia molesta

Grote vlotvaren is een drijvende waterplant die van oorsprong voorkomt in zuidoost-Brazilië. De soort is de afgelopen decennia door de mens over heel de wereld verspreid, opzettelijk of onopzettelijk. De soort gedraagt zich bijzonder invasief in stilstaande of traagstromende wateren, zoals vijvers, meren, laaglandrivieren en waterbekkens. De globale impact van grote vlotvaren is dermate groot, dat de soort tot de meest invasieve waterplanten ter wereld wordt gerekend. De matten die door grote vlotvaren worden gevormd, brengen immers grote ecologische gevolgen (concurrentie voor ruimte, licht & zuurstof), economische verliezen (met name voor de rijstteelt), en gezondheidsrisico's (broedhaarden van tropische muggen) met zich mee. Niet al deze risico's gaan op voor Vlaanderen. Toch is het risico voor Europa van die mate, dat een internationaal gecoördineerd beheer aangewezen is.