Problemen door invasieve exoten

Problemen door invasieve exoten

Invasieve exoten bedreigen de inheemse biodiversiteit. Wereldwijd worden biologische invasies door exoten als één van de belangrijkste huidige bedreigingen voor de biodiversiteit beschouwd. Ze kunnen op meerdere manieren het natuurlijk evenwicht verstoren.

Canadese gans: dagelijks zorgen deze ganzen voor meer dan 0,5 kg uitwerpselen. Dit heeft een negatieve impact op de biodiversiteit. (Vilda/Yves Adams)
  • ze concurreren inheemse soorten weg
  • ze eten inheemse soorten op
  • ze infecteren inheemse soorten
  • door genetische vermenging verdwijnen kenmerken van inheemse (onder)soorten

Naast ecologische schade, kan er ook economische schade optreden. Woekerende invasieve waterplanten kunnen sluizen doen dichtgroeien en de waterafvoer belemmeren, reuzenbalsemien zorgt voor oevererosie, invasieve ganzensoorten zorgen voor vernietiging van landbouwgewassen en overbemesting van gronden. Jaarlijks besteedt de Europese Unie meer dan 12 miljard euro aan maatregelen om de verspreiding van invasieve soorten onder controle te houden en de schade te herstellen. Invasieve exoten kunnen ten derde ook tot gezondheidsproblemen leiden. De reuzenberenklauw bijvoorbeeld kan de huid irriteren en de plant Ambrosia kan het hooikoortsseizoen verlengen. Invasieve diersoorten kunnen dragers van ziekten zijn.