Uitheemse invasieve dieren

Het beheer van uitheemse invasieve dieren

Hieronder vind je een overzicht van de uitheemse invasieve diersoorten opgenomen op de lijst van voor de Europese unie zorgwekkende invasieve soorten. Bemerk dat de Europese lijst een dynamische lijst is die regelmatig wordt aangevuld. Voor meer informatie over de Europese verordening, zie de overeenkomstige pagina. Ondanks preventieve maatregelen, hebben een aantal soorten zich (lokaal) kunnen vestigen in Vlaanderen. Voor nieuw opduikende populaties kunnen snel opsporen en ingrijpen tot lokale uitroeiing leiden. Voor grotere, gevestigde populaties is het belangrijk om steeds een zinvolle en haalbare strategie uit te werken in functie van de beschikbare middelen en rekening houdend met de lange termijndoelstellingen van het gebied, zoals bij de 'drietrapsaanpak' vermeld. Wie invasieve dieren bestrijdt, wordt verzocht dit met dit formulier(opent nieuw venster) te registreren. Dit stelt de overheid in staat om een zicht te verkrijgen op genomen acties. (De bijlage voor kadavers(opent nieuw venster) vindt u hier.)

Overige invasieve uitheemse diersoorten