Chinese wolhandkrab

Eriocheir sinensis

Beschrijving: 

Tot 8 cm breed, olijfgroen-bruin schild. De scharen zijn bedekt met een dichte laag van fijne haren, al zijn die niet steeds goed zichtbaar. De Chinese wolhandkrab is de enige zoetwaterkrab aanwezig in Vlaanderen.

Beheer: 

Gelet op de wijde verspreiding van de Chinese wolhandkrab in Vlaanderen, en West-Europa als geheel, is verwijdering van deze soort uit het Vlaamse Gewest niet langer een haalbare doelstelling. De huidige doelstelling is daarom om de overlast in te perken waar deze wordt gemeld. Daarenboven kan voor de bovenloop van bepaalde rivieren een populatiereductie worden nagestreefd, al is niet duidelijk of dit met een redelijke besteding van middelen echt mogelijk is. De krabben kunnen het meest efficiënt gevangen worden tijdens de migratie in het voorjaar, door het voorzien van valstructuren (vb. fuiken). In deze handleiding leest u er alles over.